Några bilder från föreningens 30-års jubileumsfest

Med inledande extra föreningsstämma

Avgående ordförande Alf Eriksson och tillträdande Britt Norman

 

---

 

 

Syjuntans kafferep

 

               

Sofie Widarsson och Pelle Sigvardsson

 

Pelle Sigvardsson

 

Göta Johansson, Lisbet Berggren och Sofie Widarsson

 

---

 

 

Bygdegårds-Rap

 

Kurt Larsson och Alf Eriksson

 

Sofie Widarsson och Mona Sigvardsson

 

---