Grängsbo Bygdegårdsförening

 

Protokoll Årsmöte 030211

 

Närvarande: Göta Johansson, Ingvar Hedlund, Britt Norman, Johnny Olsson, Lisbeth o Ingemar Berggren, Lars-Ivan Edvardsson, Bengt-Olov Leanders, Bo Turesson, Sonja Björk, Stig Olsson, Ingvar o Elisabeth Gustavsson, Torbjörn Apelgren, Conny Eriksson, Göran o Inga Fröstebro, Yvonne Eriksson, Alf Eriksson, Mia Forsmark, Anders Jonsson, Annica Leanders, Mona o Pelle Sigvardsson, Torbjörn o Marianne Lund, Kjell o Ellinor Ungh. 

 

§1     Alf hälsade alla välkomna till årsmötet.

 

§2     Mötet ansåg att stämman var utlyst i behörig ordning

 

§3     Dagordningen godkändes.

 

§4     a) Britt Norman valdes till mötets ordförande
b) Yvonne Eriksson valdes till mötets sekreterare
c) Göran Fröstebro och Conny Eriksson valdes till justeringsmän.

 

§5     Mötet beslutade att alla läser verksamhetsberättelsen själva.

 

§6     Även styrelsens redovisningshandlingar läses av var och en själv.

 

§7     Revisionsberättelsen lästes av Göran Fröstebro.

 

§8     Mötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

 

§9     a) Alf Eriksson valdes till ordförande ett år till.
b) Kassör blir för tillfälligt Torbjörn Apelgren.
c) Yvonne Eriksson omvaldes i styrelsen.
d) Torbjörn Apelgren väljs in som kassörs suppleant i styrelsen.

 

§10   a) Göran Fröstebro och Torbjörn Lund har ett år kvar som revisorer.
b) Ingvar Hedlund och Sven-Erik Adolfsson har ett år kvar som revisorsuppleanter.

 

§11   Bengt-Olov Leanders omvald i valberedningen. Ingvar Gustavsson och Ingvar Hedlund väljs in i valberedningen för två år.

 

§12   a) Syföreningskommittén har ett år kvar.
b) Badplatskommittén bestående av Lars-Ivan Edvardsson, Leif Eriksson, Peter
    Turesson och Lars-Erik Holmström väljs om på två år.
c) Anders Hallfors valdes in i festkommittén.

 

§13   a) Styrelsen föreslår oförändrade hyror 2004 och det godkändes (se sidan 4).
b) Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna för år 2004 skall vara oförändrade och det godkändes av mötet.

 

 

§14.  Övriga frågor:

 

         a) Ansvars områden:     Tillstånd tas över av Britt Norman
                                    Snöskottning, Göran slutar eftersom han inte har någon traktor
                                    men skall tillfråga Per Fröstebro i stället. Ingvar Hedlund går
                                    också in i det ansvarsområdet.
                                    Ansvarsområdet grisfest byter namn till stora fester.

b) 30-års jubileum:        Den 28/6 planeras det att ha ett 30-års jubileum på bygdegården
                                    med mat, dans och underhållning för medlemmar.
                                    Även festkommittén skall vara gäster denna kväll. En kommitté
                                    bestående av Pelle o Mona Sigvardsson, Göta Johansson, Kurt
                                    Larsson och Alf Eriksson tillsattes av årsmötet för att sköta
                                    planeringen jubileet. Pelle är sammankallande i kommittén.
                                    De som har förslag till jubileet kan lämna dessa till Pelle.

c) Nya stadgar:             Britt har gjort ett förslag om revidering av stadgarna för
                                    föreningen. Bland annat har hon ändrat svenskan lite, §11
                                    ordförande kommer att väljas på stämman, §14 högst fem
                                    ledamöter i styrelsen och minst två suppleanter, §15 Andelsägarna
                                    bestämmer till vem tillgångarna skall tillfalla om föreningen läggs
                                    ner eller dyl.
                                    Efter några korrigeringar godkändes de nya stadgarna. Den andra
                                    stämman innan de nya stadgarna kommer att gälla hålls på 30-års
                                    jubileet i juni.

d) Kassörs arvode:       Torbjörn Apelgren hoppar in som kassör efter Annica för tillfälligt
                                    han kräver endast betalt för förbrukning av material.

e) Övriga frågor:           En Grängsbo bok finns med i redovisningshandlingarna vad är
                                    detta?
                                    Torbjörn förklarar att det är en dubbelinbetalning för boken som
                                    ej är återbetald.
                                    Intresseanmälan till studiecirklar har sammanställts. Gympa för
                                    barn och vuxna, släktforskning var de största intresseområdena.
                                    Therese Nyman skall tillfrågas över gympan och något
                                    studieförbund eller Göta Sandfors på forskarföreningen i Bollnäs
                                    skall tillfrågas angående släktforskning. Vi jobbar vidare på detta.

15.    Mötet avslutades

 

Vid protokollet

 

 

 

Yvonne Eriksson

Sekr.

 

 

 

Justeras:

 

 

____________________________________

 

Britt Norman

Mötetsordf.

 

 

 

 

 

____________________________________

Göran Fröstebro

Justeringsman

 

 

 

 

 

 

___________________________

Conny Eriksson

                                                           Justeringsman
                         Hyror och avgifter för år 2004

                                                                                              

                                                                                                                      

Lokalhyror för icke kommersiella arrangemang

 

Hela lokalen                        Hel dag/kväll                                               950:-

Lilla salen                            Hel dag/kväll                                               600: -
                                             Tim hyra                                                      200: -/tim

Serveringen                         Hel dag/kväll                                               200:-

 

Lokalhyror för kommersiella arrangemang

 

Hela lokalen                        Hel dag/kväll                                               3000:-

Lilla salen                            Hel dag/kväll                                               1000:-

Serveringen                         Hel dag/kväll                                               300: -

 

Lokalhyra vid sammanhängande uthyrning (10 ggr) t ex kursverksamhet

 

Hela lokalen                                                                                             3000:-

Stora lokalen                                                                                            2500:-

Lilla lokalen                                                                                             1200: -

Serveringen                                                                                              800:-

 

Lokalhyra vid sammanhängande uthyrning (4-9 ggr) t ex kursverksamhet

 

Hela lokalen                                                                                             300:-/gång

 

Lokalhyra vid speciella uthyrningar

 

Timkostnad vid sådan uthyrning får beslutas av styrelsen när sådant tillfälle uppstår

 

Anmärkning

Ø      Alla hyror inkluderar köket

Ø      Avbokning av lokal skall göras minst 2 veckor före uthyrningstillfället (enl. beslut
      1995-09-04)

 

 

Medlemsavgifter

 

Vuxna                                                                               50: -

Barn tom 15 år                                                                 10:-

 

 

 


Uppdelning i ansvarsområden

 

Köket                                      Vaktmästaren skall avsyna köksregionen efter varje fest eller

                                                annan uthyrning.

 

K-skrubben                            Festkommittén

 

Källare och pannrum             Herrklubben

 

Gardiner                                 Syföreningen

 

Parkettgolv                             Bengt-Olov Leanders och Anders Lund

 

Julpynt                                    Julgran – Bo Thuresson, övrigt – Leif och Elisabeth Eriksson

 

Elektriskt                               Torgny Björklund alt. Jour av Elektra

 

Orkester                                 Alf Eriksson i uppdrag av styrelse och festkommitté

 

Annons                                    Festkommitté

 

Tillstånd                                  Britt Norman och Yvonne Eriksson

 

Bygdegårdens tält                  Bengt-Olov Leanders

 

Stora Fester                           Bord och Stolar bokas av Pelle Sigvardsson och Ingvar

                                                Gustavsson

 

Drickaförråd                          Festkommittén, Göran Fröstebro och Torbjörn Lund

 

Uthus                                      Göran Fröstebro och Torbjörn Lund

 

Städskrubb                             Vaktmästaren

 

Mindre reparationer              Kurt Larsson

 

Större reparationer                Styrelsen

 

Boulebanorna                         Bror Nyman och Sven-Erik Adolfsson

 

Fönsterputsning                     Syföreningen och Herrklubben

 

Snöskottning                          Stig Olsson, Leif Eriksson, Ingvar Hedlund, Per Fröstebro?

Sandlådan                              
Vaktmästaren ser till att det finns sand i lådan och beställer

                                                av Ingvar Gustavsson när det behövs. Han ser till att köra dit

                                                sand då.