Grängsbo Bygdegårdsförening

 

Extra föreningsstämma 03 06 28

 

Närvarande: Britt Norman, Elisabeth Gustavsson, B-O Leanders, Ingvar Hedlund, Ingemar Berggren, Mats o Anita Denward, A-K Bengtsdotter, Britt Abrahamsson, Ulrika Eklund, Conny Eriksson, Stefan Ollonen, Lars-Erik Holmström, Håkan Lennartsson, Synnöve Brinka, Benny Edvardsson, Laila Eriksson, Taimi Eriksson, Bo o Ulla Turesson, Yvonne Eriksson, Alf Eriksson

 

1.      Alla hälsades välkommen av Alf.

 

2.      Alf valdes till mötets ordförande.

 

3.                        Yvonne valdes till mötets sekreterare.

 

4.      Elisabeth Gustavsson och Ingvar Hedlund valdes till mötets justeringsmän.

5.      Stämman var utlyst i behörig ordning enligt de närvarande.

 

6.                  Britt Norman valdes till ny ordförande i föreningen efter Alf Eriksson som avgår  pga personliga skäl.

 

7.      Mona Sigvardsson valdes in i styrelsen. Den andra lediga styrelse platsen får suppleanterna tillträda till nästa föreningsstämma 2004.

 

8.                  De nya stadgarna godkändes även denna gång av stämman, vilket gör att det är dessa som gäller från och med 2003-06-28.

 

9.                  Mötet avslutades och Alf avtackades för ett bra arbete som ordförande sen 1999.

 

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­------------------------------------------

Yvonne Eriksson Sekr

 

 

Justerare

 

 

-------------------------------------------                                  -------------------------------------------

Elisabeth Gustavsson                                                       Ingvar Hedlund