Grängsbo Bygdegårdsförening

 

Protokoll Föreningsstämma 040219

 

Närvarande: Göta Johansson, Ingvar Hedlund, Britt Norman, Lisbeth o Ingemar    Berggren, Bengt-Olov Leanders, Sonja Björk, Stig Olsson, Ingvar o Elisabeth Gustavsson, Torbjörn Apelgren, Yvonne Eriksson, Annica Leanders, Mona o Pelle Sigvardsson, Lars-Erik Holmström

 

§1              Britt hälsade alla välkomna till föreningsstämman.

 

§2              Stämman utlyst i behörig ordning.

 

§3              Dagordningen fastställd.

 

§4     a       Britt valdes till mötets ordförande.

         b       Yvonne valdes till mötets sekreterare.

         c       Pelle Sigvardsson och Torbjörn Apelgren valdes till justeringsmän och rösträknare.

 

§5              Alla läste själv verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2003. Ett tillägg skall göras – Extra föreningsstämman i juni månad då Britt Norman övertog ordförande posten och Mona Sigvardsson övertog kassörs arbetet. De nya stadgarna började att gälla.

 

§6              Alla läste själv redovisningshandlingarna för det gångna året. Torbjörn Apelgren o Mona Sigvardsson förklarade lite siffror för de närvarande.

 

§7              Revisionsberättelsen lästes och godkändes.

 

§8              Styrelsen gavs ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

 

§9     a       Britt Norman valdes till föreningens ordförande det kommande året.

         b       Mona Sigvardsson har ett år kvar som kassör.

         c       Sekreterare omvaldes Yvonne på två år
Håkan Gunnarsson och Pelle Sigvardsson invaldes till styrelseledamöter de kommande två åren.

         d       Styrelsesuppleanter omvaldes Ingemar Berggren och Ann-Kristin Bengtsdotter.

 

§10   a       Torbjörn Apelgren och Lennart Eriksson invaldes till föreningens revisorer på två år.

          b      Ingvar Hedlund omvaldes till revisorsuppleant och Stig Olsson valdes in som Sven-Erik Adolfsson efterträdare även han som revisorsuppleant.

 

§11            Valberedningen bestående av Bengt-Olof Leanders, Ingvar Hedlund och Ingvar Gustavsson har ett år kvar.

 

§12   a       Syföreningskommittén Ann-Kristin Bengtsdotter, Anita Denward och Gunhild Eriksson omvaldes.

         b       L-I Edvardsson, L-E Holmström, Leif Eriksson har ett år kvar. Peter Turesson har avgått och Johnny Olsson valdes in som hans efterträdare.

         c       Festkommittén har ett avhopp och det är Per Davidsson som avgått, hans efterträdare blir Lars-Erik Holmström.

 

§13   a       Lokalhyrorna för 2005 blir samma som 2004.

                  Hyra för storbildsprojektor tillkommer. Det kostar 250:-/gång med maskinist att hyra projektorn.

         b       Medlemsavgifterna kvarstår.

 

§14   a       De befintliga ansvarsområdena är oförändrade. Ett till ansvarsområde skall läggas till listan. Storbildsprojektor, Stereo och tv. Bengt-Olof Leanders, Lars-Ivan Edvardsson o Johnny Olsson blir de ansvariga.

 

         b       Övriga frågor – Den gamla dricka kylen skall lagas om det lönar sig och går. Pelle är ansvarig för detta, han kollar också upp lås och lysknapp till den nya kylen.

 

§15            Mötet avslutades.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

_______________________

Yvonne Eriksson Sekr

 

 

 

Justeras:

 

 

____________________________                             ____________________________

Pelle Sigvardsson                                                         Torbjörn Apelgren

 

 

 

 


Funktionärer i Grängsbo Bygdegårdsförening

2004

Styrelse

         Britt Norman                      Ordförande                          Vald juni 2003             

         Mona  Sigvardsson             Kassör                                 Vald juni 2003             

         Yvonne Eriksson                Sekreterare                          Vald 2000                   

         Håkan Gunnarsson                                                         Vald 2004

         Pelle Sigvardsson                                                           Vald 2004

 

Suppleanter till styrelse

         Ingemar Berggren                                                           Vald ?   

         Ann-Kristin Bengtsdotter                                                Vald 2002                   

                          

Revisorer

         Torbjörn Apelgren                                                         Vald 2004

         Lennart Eriksson                                                            Vald 2004

 

Suppleanter till revisorer

         Ingvar Hedlund                                                              Vald ?   

         Stig Olsson                                        Vald 2004           

 

Valberedning

         Ingvar Hedlund                                                              Vald 2003                   

         Bengt-Olov Leanders                                                     Vald 2001                   

         Ingvar Gustavsson                                                          Vald 2003                   

 

Syföreningskommitté

         Ann-Kristin Bengtsdotter                                                Vald 2002                   

         Anita Denward                                                               Vald 1997                   

         Gunhild Eriksson                                                            Vald 2000                   

 

Badplatskommitté

         Lars-Ivan Edvardsson                                                    Vald ?   

         Lars-Erik Holmström                                                     Vald ?   

         Leif Eriksson                                                                  Vald 1999

         Johnny Olsson                                                                Vald 2004                   

 

Festkommitté

         Yvonne Eriksson                                                            Vald 1995

         Nils-Arne Eriksson                                                         Vald 1996

         Elisabeth Gustavsson                                                      Vald 1996

         Bengt-Olov Leanders                                                     Vald 1996

         Ingvar Gustavsson                                                          Vald 1997

         Göta Johansson                                                              Vald 1998

         Sonja Björk                                                                   Vald 1999

         Torbjörn Lund                                                               Vald 2000

         Marianne Lund                                                               Vald 2000

         Carina Davidsson                                                           Vald 2001

         Stig Olsson                                        Vald 2002

         Annica Leanders                                                            Vald 2002

         Anders Hallfors                                                              Vald 2003 

         Lars-Erik Holmström                                                     Vald 2004


Hyror och avgifter för år 2004 - 2005

                                                                                                                                                                        

Lokalhyror för icke kommersiella arrangemang

 

Hela lokalen                                      Hel dag/kväll                                                 950:-

Lilla salen                                          Hel dag/kväll                                                 600:-
                                                Tim hyra                                                        200:-/tim

Serveringen                                       Hel dag/kväll                                                 200:-

 

Lokalhyror för kommersiella arrangemang

 

Hela lokalen                                      Hel dag/kväll                                                 3000:-

Lilla salen                                          Hel dag/kväll                                                 1000:-

Serveringen                                       Hel dag/kväll                                                 300:-

 

Lokalhyra vid sammanhängande uthyrning (10 ggr) t ex kursverksamhet

 

Hela lokalen                                                                                                           3000:-

Stora lokalen                                                                                                          2500:-

Lilla lokalen                                                                                                            1200: -

Serveringen                                                                                                            800:-

 

Lokalhyra vid sammanhängande uthyrning (4-9 ggr) t ex kursverksamhet

 

Hela lokalen                                                                                                           300:-/gång

 

Lokalhyra vid speciella uthyrningar

 

Timkostnad vid sådan uthyrning får beslutas av styrelsen när sådant tillfälle uppstår

 

Anmärkning

Ø      Alla hyror inkluderar köket

Ø      Avbokning av lokal skall göras minst 2 veckor före uthyrningstillfället (enl. beslut 1995-09-04)

 

Storbildsprojektor

 

Storbildsprojektor uthyres med maskinist                                        250 :-/tillfälle

 

 

Medlemsavgifter

 

Vuxna                                                                                            50: -

Barn tom 15 år                                                                               10:-

 

 


Uppdelning i ansvarsområden

 

Köket                                      Vaktmästaren skall avsyna köksregionen efter varje fest eller

                                                annan uthyrning.

 

K-skrubben                            Festkommittén

 

Källare och pannrum             Herrklubben

 

Gardiner                                 Syföreningen

 

Parkettgolv                             Bengt-Olof Leanders och Anders Lund

 

Julpynt                                    Julgran – Bo Thuresson, övrigt – Leif och Elisabeth Eriksson

 

Elektriskt                               Torgny Björklund alt. Jour av Elektra

 

Orkester                                 Britt Norman i uppdrag av styrelse och festkommitté

 

Annons                                    Festkommitté

 

Tillstånd                                  Britt Norman

 

Bygdegårdens tält                  Bengt-Olof Leanders

 

Stora fester                            Bord och Stolar bokas av Pelle Sigvardsson och Ingvar

                                                Gustavsson

 

Drickaförråd                          Festkommittén, Göran Fröstebro och Torbjörn Lund

 

Uthus                                      Göran Fröstebro och Torbjörn Lund

 

Städskrubb                             Vaktmästaren

 

Mindre reparationer              Kurt Larsson

 

Större reparationer                Styrelsen

 

Boulebanorna                         Bror Nyman och Sven-Erik Adolfsson

 

Fönsterputsning                     Syföreningen och Herrklubben

 

Snöskottning                          Stig Olsson, Per Fröstebro, Leif Eriksson, Ingvar Hedlund

Sandlådan                               Vaktmästaren ser till att det finns sand i den om inte
                                                beställer de av Ingvar Gustavsson som ser till att köra dit det.

 

Storbildsprojektor,                 Bengt-Olof Leanders, Lars-Ivan Edvardsson o Johnny Olsson

Stereo, tv