Grängsbo Bygdegårdsförening

 

Protokoll Föreningsstämman 060221

 

Närvarande: Pelle Sigvardsson, Sonia Björk, Ingvar Gustavsson, Bengt-Olof Leanders, Elisabeth Gustavsson, Kerstin Edlund, Margareta Eriksson, Sammy Hansson, Lisbeth o Ingemar Berggren, Lasse Holmström, Ingvar Hedlund, Karin Jonsson, Yvonne Eriksson

 

 1. Pelle öppnade mötet som vice ordförande då ordinarie var sjuk.

 

 1. Mötet var utlyst i behörig ordning enligt de närvarande.

 

 1. Dagordningen fastställdes och godkändes

 

 1. a. Pelle valdes till ordförande för mötet.
  b. Yvonne valdes till sekreterare för mötet.
  c. Ingvar Hedlund och Ingvar Gustavsson valdes till justeringsmän och rösträknare för
      mötet.

 

 1. Yvonne läste verksamhetsberättelsen och den godkändes.

 

 1. Pelle klargjorde för det gångna årets räkenskaper.

 

 1. Revisionsberättelsen lästes av var och en och godkändes

 

 1. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

 

 1. a. Till ordförande omvaldes Britt Norman
  b. Mona Sigvardsson har ett år kvar som kassör.
  c. Håkan Gunnarsson och Pelle Sigvardsson omvaldes på två år. Ingemar Berggren
      invaldes som ledamot i styrelsen i två år efter Yvonne Eriksson som avgått.
  d. Lisbeth Berggren och Ann-Kristin Bengtsdotter valdes som suppleanter i två år

 

 1. a. Torbjörn Apelgren och Lennart Eriksson omvaldes som föreningens revisorer i två år.
  b. Revisorsuppleanterna Ingvar Hedlund och Stig Olsson omvaldes två år.

 

 1. Valberedningen har ett år kvar.

 

 1. a. Syföreningen omvaldes på två år.
  b. I badplatskommittén omvaldes Johnny Olsson i två år, resterande har ett år kvar.
  c. I festkommittén avgår Yvonne o Nils-Arne Eriksson och Anders Hallfors. Kristina
     Eriksson och Kristian Leanders invaldes som nya.

 

 1. a. Lokalhyrorna för 2007 skall vara detsamma som för 2006 eftersom en höjning gjordes
      till i år.
  b. Medlemsavgifterna skall också vara oförändrade för 2007.

 2. a. Ändringar som skall göras i ansvarsområdena är följande:
     - Tältet är skrotat så det skall tas bort.
     - Drickaförrådet går Bengt-Olof in när Göran sagt ifrån.
  b. Lådan för sand är rutten och en ny i plast bör inhandlas. Sammy kollar upp var man får
      tag i en sådan och återkommer till styrelsen. Den måste också fyllas upp av Ingvar
      Gustavsson.
  c. Måste syföreningen ha en egen kassa? De närvarande tyckte inte att det behövdes
      längre men skall kolla upp med fler och återkomma till Mona.
  d. Yvonne och Nils-Arne Eriksson, Mia och Viktor Netsmans avtackades med
      blommor.

 3. Mötet avslutades.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

_______________________________

Yvonne Eriksson sekr.

 

 

 

 

 

Justeringsmän

 

 

 

_________________________________                    ________________________________

Ingvar Gustavsson                                                         Ingvar Hedlund


Funktionärer i Grängsbo Bygdegårdsförening

Från 2006-02-21 

Styrelse

         Britt Norman                                     Ordförande         Vald juni 2003       

         Mona Sigvardsson                             Kassör                Vald juni 2003       

         Ingemar Berggren                              Ledamot              Vald 2006

         Håkan Gunnarsson                            Ledamot              Vald 2004             

         Pelle Sigvardsson                               Ledamot              Vald 2004             

 

Suppleanter till styrelse

         Lisbeth Berggren                                                          Vald 2006             

         Ann-Kristin Bengtsdotter                                              Vald 2002             

        

Revisorer

         Torbjörn Apelgren                                                        Vald 2004             

         Lennart Eriksson                                                           Vald 2004             

 

Suppleanter till revisorer

         Ingvar Hedlund                                                             Vald                      

         Stig Olsson                                        Vald 2004          

 

Valberedning

         Bengt-Olof Leanders                                                    Vald 2001             

         Ingvar Hedlund                                                             Vald 2003             

         Ingvar Gustavsson                                                        Vald 2003             

 

Syföreningskommitté

         Ann-Kristin Bengtsdotter                                              Vald 2002             

         Anita Denward                                                             Vald 1997             

         Gunhild Eriksson                                                           Vald 2000             

 

Badplatskommitté

         Lars-Ivan Edvardsson                                                   Vald                      

         Lars-Erik Holmström                                                    Vald                      

         Leif Eriksson                                                                Vald 1999             

         Johnny Olsson                                                              Vald 2004             

 

Festkommitté

         Elisabeth Gustavsson                                                    Vald 1996

         Bengt-Olof Leanders                                                    Vald 1996

         Ingvar Gustavsson                                                        Vald 1997

         Göta Johansson                                                            Vald 1998

         Sonia Björk                                                                  Vald 1999

         Torbjörn Lund                                                              Vald 2000

         Marianne Lund                                                             Vald 2000

         Carina Davidsson                                                         Vald 2001

         Stig Olsson                                        Vald 2002

         Annica Leanders                                                           Vald 2002             

         Lars-Erik Holmström                                                    Vald 2004

         Kristina Eriksson                                                          Vald 2006

         Kristian Leanders                                                         Vald 2006

 


Hyror och avgifter för år 2007

                                                                                                                                                                          

Lokalhyror för icke kommersiella arrangemang

 

Hela lokalen                                      Hel dag/kväll                         1050:-

Mellan salen                                      Hel dag/kväll                         650:-
                                                Tim hyra                                200:-/tim

Serveringen                                       Hel dag/kväll                         250:-

 

Lokalhyror för kommersiella arrangemang

 

Hela lokalen                                      Hel dag/kväll                         3000:-

Mellan salen                                      Hel dag/kväll                         1000:-

Serveringen                                       Hel dag/kväll                         300:-

 

Lokalhyra vid sammanhängande uthyrning (10 ggr) t ex kursverksamhet

 

Hela lokalen                                                                                   3000:-

Stora salen                                                                                     2500:-

Mellan salen                                                                                   1200:-

Serveringen                                                                                    1800:-

 

Lokalhyra vid sammanhängande uthyrning (4-9 ggr) t ex kursverksamhet

 

Hela lokalen                                                                                   300:-/gång

 

Lokalhyra vid speciella uthyrningar

 

Timkostnad vid sådan uthyrning får beslutas av styrelsen när sådant tillfälle uppstår

 

Anmärkning

Ø            Alla hyror inkluderar köket

Ø            Avbokning av lokal skall göras minst 2 veckor före uthyrningstillfället                       (enl. beslut 1995-09-04)

 

Storbildsprojektor

 

Storbildsprojektor uthyres med maskinist                                        250:-/tillfälle

 

 

Medlemsavgifter

 

Vuxna                                                                                            50:-

Barn tom 15 år                                                                               10:-

 

 


 

Uppdelning i ansvarsområden

 

Köket                                      Vaktmästaren skall avsyna köksregionen efter varje fest eller

                                                annan uthyrning.

 

K-skrubben                            Festkommittén

 

Källare och pannrum             Herrklubben

 

Gardiner                                 Syföreningen

 

Parkettgolv                             Bengt-Olof Leanders och Anders Lund

 

Julpynt                                    Julgran – Ingvar Hedlund, övrigt – Leif och Elisabeth Eriksson

 

Elektriskt                               Torgny Björklund alt. Jour av Elektra

 

Orkester                                 Britt Norman i uppdrag av styrelse och festkommitté

 

Annons                                    Festkommitté

 

Tillstånd                                  Britt Norman

 

Stora fester                            Bord och Stolar bokas av Pelle Sigvardsson och Ingvar

                                                Gustavsson

 

Drickaförråd                          Festkommittén, Bengt-Olof Leanders och Torbjörn Lund

 

Uthus                                      Göran Fröstebro och Torbjörn Lund

 

Städskrubb                             Vaktmästaren

 

Mindre reparationer              Kurt Larsson

 

Större reparationer                Styrelsen

 

Boulebanorna                         Bror Nyman och Sven-Erik Adolfsson

 

Fönsterputsning                     Syföreningen och Herrklubben

 

Snöskottning                          Stig Olsson, Göran Fröstebro, Leif Eriksson, Ingvar Hedlund

Sandlådan                               Vaktmästaren ser till att det finns sand i den, om inte beställer

                                                de av Ingvar Gustavsson som ser till att köra dit det.

 

Storbildsprojektor                  Bengt-Olof Leanders, Lars-Ivan Edvardsson o Johnny Olsson

Stereo, Tv