wp3b02c471.png
wpe31cc65f.png
wp715b83cc.png
Här hittar du oss
Vi samverkar med
Copyright  2007-2022 © knaggatorget.se
wpf50589d3.png
wp8140ee0d.png

Uppdaterad

19 maj 2024  

Om föreningen

När kommunen avvecklat byskolan i Grängsbo och beslutat att avyttra skolbyggnaden så ville några entusiaster i byn att den även i fortsättningen skulle vara en samlingspunkt för byns befolkning. Dessa personer tog tag i saken och bildade Grängsbo Bygdegårdsförening samt samlade in medel (sålde andelsbevis och värvade medlemmar) för att göra det möjligt att ta över den gamla skolan.

Några av dessa entusiaster som också, på föreningsstämman den 20 juni 1973, blev den första valda styrelsen var Helge Jonsson ”Klanga-Helge”, John Persson ”Skommar-John”, Jan Malmgren, Margit Eriksson och Ingvar Hedlund ”Talla-Ingvar”.

På denna stämma antogs de stadgar som var gällande för föreningen till år 2003 då nya stadgar antogs.

 

Om bygdegården

Huvudbyggnaden har under årens lopp byggts om, i omgångar, för att anpassas till föreningens behov.

En stor investering gjordes 1994-1995 när en utbyggnad utfördes så att kapaciteten på lokalerna utökades. Samtidigt investerades i en ombyggnad av köket så att det blev större. Dessutom försågs det med ny och bättre köksutrustning.

Alla dessa om-/tillbyggnader hade varit omöjliga att genomföra om det inte funnits en entusiastisk och arbetsvillig befolkning samt generösa företagare som ideellt ställt upp när föreningen behövt hjälp.

 

 

Föreningen/Historik